Sociologická teorie elit – stručně, rychle, laicky aneb Jaká je pravda?

Nemluvíme zde nyní o Iluminátech, Svobodných zednářích či Anonymous, jejichž existence a vliv na svět jsou nanejvýš diskutabilní, v teorii elit se mluví o fyzických osobách, jejichž existence je prokázána a jde o osoby, které jsou někdy i velmi viditelné pro veřejnost a nejednou se stali absolutní špičkou „své“ společnosti, tedy vůdci státu. Elity jako takové tedy krom sociologie řeší i politologie, a to již velmi dlouho, vzniklo tak několik teorií a pohledů na celou problematiku. My si teď tedy představíme několik základních myšlenek, které vám pomohou prostoupit více do tématu a pokud se budete chtít dovědět víc, budete mít dostatečný vstupní kapitál.tajemství

  1. Elita jako pojem

Elita je skupina lidí, kteří díky svým individuálním vlastnostem či společenskému postavení stojí na vrcholu společnosti a nějak ji ovlivňují.
Opakem elity je non-elita – ta část společnosti, kterou elita ovlivňuje. 
 
Dle většiny sociologů a politologů zabývajících se teorií elit, se elity drží na své pozici díky své dravosti a manipulaci s non-elitou či její částí, například nabádá nižší vrstvy k individualismu, ačkoliv sama je velmi kooperativní (rodiny z elit mezi sebou uzavírají krom obchodních smluv také sňatky a „spojenectví“).
 
Dle italského sociologa a ekonoma prof. V. Pareta (1848-1923) však dochází k cirkulaci elit, kdy je jedna nahrazenou jinou, protože ta původní již ztratila svou sílu pro udržení pozice. Americký radikální sociolog prof. CH.W. Mills (1916-1962) pro změnu vidí elitu jako „velkou trojku“ složenou z hospodářské korporace, politické moci a armády, podle něj jsou tedy elitou vlády či ti, kteří ovládají tyto tři složky ve státě. Ačkoliv tak původně definoval jen situaci v USA, dnes se tento model vyskytuje na celém světě.
 porážka

  1. Pomocná a diskrétní elita

Mezi těmito dvěma elitami je zásadní rozdíl, který je bude vždy rozdělovat. Pomocná elita jsou ti lidé, kteří se na vrchol vypracovali sami bez velkých vstupních kapitálů a za úspěch vděčí zejména svým schopnostem (například Steve Jobs, zčásti i Donald Trump), zatímco elita diskrétní je na vrcholu po několik generací, a ačkoliv jsou to nejbohatší lidé světa či lidé velmi vlivní, na veřejnosti se málokdy prezentují (výjimkou by mohl být v ČR třeba politik Karel Schwarzenberg).
 
 

  1. Elity dneška

Nejvíce uzavřené jsou elity v Británii a Francii, kde mají i soukromé čtvrti (například exprezident F. Hollande byl takové čtvrti členem), naopak otevřené jsou ty skandinávské. Asi nikdo by nepřistoupil před plný sál a neřekl „Elity skutečně řídí dnešní svět!“, je však pravdou to, že ačkoliv se o elitách příliš nemluví, skutečně jsou mezi námi vlivní umělci, schopní politici a podnikatelé-multimilionáři, kteří mají jistý vliv a moc a mnozí z nich toho plně využívají a stávají se vysokými státními hodnostáři či mediálními hvězdami. Válkám, epidemiím a téměř jistému zániku naší civilizace kdesi daleko v budoucnu však asi jen těžko zabrání, ačkoliv jejich existence a ovlivňování dneška jsou asi skutečně nesporné.