Protože odpočinek je důležitý…

Cestovn
</div>
<p>Musím se pÅ™iznat, že jsem hrozný workoholik. Moje práce mÄ› velmi baví a čím více toho stihnu udÄ›lat, tím mám vÄ›tší pocit uspokojení ze sebe samé. Problém je v tom, že co mojí hlavÄ› pÅ™ipadá jako sedmé nebe, už není ani trochu ideální pro mé tÄ›lo. PÅ™ed rokem jsem skončila v nemocnici a s varováním, že pokud nezmÄ›ním životní styl, bude to příštÄ› mnohem vážnÄ›jší. Nebýt mého manžela, asi bych pokračovala v zajetých kolejích. Ten ale na mé poznámky, že v práci být musím, zareagoval vtipnÄ› a pohotovÄ›. Se slovy: „Omluvenka pro šéfa.“ mi vrazil do ruky lísteček s nápisem „Regenerace – láznÄ› Luhačovice“ a diskuze byla ukončena. Protestování mÄ› pÅ™eÅ¡lo, sotva jsem vidÄ›la hotel, ve kterém jsem mÄ›la být ubytována. Řádka hvÄ›zdiček rozhodnÄ› byla zasloužené. Co mÄ› vÅ¡ak okouzlilo ze vÅ¡eho nejvíc, byla pÅ™ekrásná příroda, kterou se můžou láznÄ› Luhačovice pyÅ¡nit. Pracuji stále hodnÄ› a pořád mÄ› to baví. Naučila jsem se už ale dopřávat si zaslouženou relaxaci. PravidelnÄ› navÅ¡tÄ›vuji láznÄ› Luhačovice, kde bÄ›hem nÄ›kolika dnů načerpám spoustu sil a pÅ™i masážích, saunách a dlouhých procházkách nechám své tÄ›lo i duÅ¡i řádnÄ› odpočinout. LáznÄ› Luhačovice jsou místo, které se nebojím doporučit svým nejlepším přátelům.</p>

            <div class=
Protože odpočinek je důležitý…
Ohodnoťte příspěvek
300x300bamboolik2018-1514655846.jpg