Snižte riziko v investicích na minimum

Uspořit si horko těžko nějakou finanční částku a pak ji vložit do cenných papírů, které příliš cenné nejsou, to je tedy pech. O svou finanční částku můžete přijít, nebo ji ponížit. Ale to není smyslem investice do akcií. Smyslem je zúročit ji a těšit se ze stálých příjmů. Proto se to vlastně dělá. Ale na […]