Dokonalý svet

V dokonalom svete by ste nič také nepotrebovali. Všetko by bolo ideálne, nikto by nič zbytočne neriešil, všetci by boli dobre naladení, vrátane obchodníkov, pretože tí by aj tak mali dostatočné zisky. Ale ideálny svet neexistuje. A ten, ktorý je okolo nás, ho zďaleka nepripomína. Preto je potrebné, aby sme vždy mali naporúdzi dosť opravovní.

Nedokonalé prístroje

Dnešnému človeku totiž stačí maličkosť a je načisto vyhodený z konceptu. Zvyknutý neustále komunikovať veľmi ťažko znáša napríklad fakt, že zrazu nemôže telefonovať, pretože prístroj javí známky nefunkčnosti. Našťastie má aspoň počítač s internetom, takže zadať heslo servis mobilov bratislava je maličkosť. Stačí si vybrať ten najbližší alebo najlacnejší. Odniesť ho tam je už trochu zložitejšie, pretože povinností je toľko. Ale keď sa to podarí, spokojnosť nastáva na obidvoch stranách. V opravovni sú radi za každú zákazku a majiteľ je vždy rád, keď má nádej, že jeho prístroj bude zase v takom stave, na aký je zvyknutý. A keby aj nie, aspoň bude mať príležitosť kúpiť si nejaký lepší, modernejší, s vychytanejšími funkciami.